استخدام کارگر ماهر صحافی مسلط به چسب گرم و ترتیب
استخدام کارگر ساده خانم جهت کار در آلبوم سازی در شهر تهران
استخدام کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت دایکات و لمینت در تهران
استخدام فوق دیپلم و دیپلم فنی اپراتور خط تولید در تهران
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر برای جلدسازی در تهران
استخدام تعدادی کارگر ساده خانم جهت چاپ دیجیتال در تهران
استخدام کارگر ماهر آشنا آقا با چاپ لارج فرمت در محدوده ونک
استخدام ماشینچی چاپ افست در چاپخانه سنجاقک در لار
استخدام تعدادی همکار خانم و آقا جهت کار در صحافی در تهران
استخدام کارگر صحاف ساده ترتیب کن در شهر تهران
استخدام تعدادی کارگر خانم و آقا جهت کار در صحافی
استخدام جعبه چسبان لاک باتوم در محدوده شهر قدس
استخدام یک کارگر ساده آقا جهت کار در لیتوگرافی در تهران
استخدام نیروی ماهر جهت کار با دستگاه چاپ و تکثیر کتاب در تهران
استخدام نیروی کار ماهر جهت چاپخانه بنر و فلکس در تهران
استخدام تعدادی همکار خانم جهت انجام امور صحافی در شهر تهران
استخدام تعدادی کارگر ماهر و ساده جهت کار در صحافی
استخدام کارگر حرفه ای جهت چاپ دیجیتال در تهران
استخدام تعدادی برشکار ماهر جهت صحافی در تهران
استخدام کارگر ساده خانم جهت کار در صحافی در تهران