استخدام اپراتور دستگاه چاپ با پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت