استخدام سر آشپز با حقوق تا 20 تومان، بیمه در یک مجموعه رستوران در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، دریاچه شهدای خلیج فارس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان