درصورتی که در هریک از صفحات، بخش ها یا عملکرد «ای استخدام» مشکلی مشاهده فرمودین می‌توانید از طریق فرم زیر به ما اطلاع دهید. لطفا در بخش توضیحات، جزییات دقیق شامل شرایط وقوع و محل وقوع مشکل را بیان کنید، تیم فنی «ای استخدام» در سریعترین زمان ممکن موارد فوق را بررسی نموده و نتیجه به شما اطلاع داده خواهد شد.
شماره موبایل بایستی به این صورت وارد شود: 09123456789
هرگونه توضیح تکمیلی را در این قسمت وارد کنید.