استخدام کارگر آشپزخانه با پاداش در رستوران ایتی ایت در محدوده ولنجک
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، ولنجک
حقوق ثابت تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۹، استاد معین
تمام وقت
استخدام کارگر خدمات و دیگشویی با بیمه و بیمه تکمیلی در دونا کترینگ در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، گمرک-راه آهن
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سر آشپز، کباب زن و ظرف شوی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در کافه هرو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر خدمات و دیگشویی با بیمه و بیمه تکمیلی در دونا کترینگ در تهران
۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، گمرک-راه آهن
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت