استخدام مدیر تولید،فنی،رئیس ipqc،آزمایشگاه شیمی،آبسازی،تحقیقات
استخدام مهندس شیمی در یک کارخانه تولیدی رنگ در محدوده ورامین
استخدام 8 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر پتروشیمی در تهران
استخدام مهندس شیمی در یک شرکت مهندسی در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس شیمی تجزیه جهت شرکت تولید کننده مواد شیمیایی
استخدام مهندس شیمی، صنایع، فیزیک در شرکت تولید کفش ایمنی
استخدام کارشناس ارشد مهندس شیمی گرایش محیط زیست
استخدام کارشناس شیمی خانم جهت آزمایشگاه رنگ در شهر تهران
استخدام مهندس شیمی با سابقه تولید چسب ساختمانی و افزودنی بتن
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت مهندسین مشاور در تهران
استخدام مهندس برق،مهندس مکانیک،مهندس شیمی
استخدام کارشناس ارشد طراحی مکانیک،کارشناس ارشد فرآیند
استخدام مهندس شیمی(شیمیست)در شرکت بازرگانی نجیب در تهران
استخدام مهندس شیمی یا پلیمر تازه فارغ التحصیل در تهران
استخدام کارشناس فنی(مهندس شیمی یا مکانیک) خانم در تهران
استخدام کارشناس ارشد شیمی آقا فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر
استخدام فارغ التحصیلان رشته ی شیمی در شرکت تولید دارو - تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس شیمی یا ارشد شیمی تجزیه در شهر تهران