استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام کارشناس پرستاری خانم در تهران
استخدام پرستار با پروانه کار جهت درمانگاه شبانه روزی در تهران
استخدام پرستار خانم جهت کلینیک زیبایی در شهر تهران
استخدام بهیار یا پرستار جهت کلینیک عمار در شهر تهران
استخدام پرستار یا بهیار جهت شیفت صبح ترک اعتیاد در شرق تهران
استخدام کارشناس پرستاری آقا جهت مرکز توانبخشی آویژه
استخدام پرستار خانم 24 ساعته با ضامن معتبر در تهران
استخدام پرستار خانم جهت شیفت عصر و شب در تهران
استخدام پرستار خانم آشنا با طب سنتی جهت ‎کار در مطب‎
استخدام پرستار(علوم آزمایشگاهی،میکروبیولوژی، بهداشت،پرستاری)
استخدام پرستار خانم جهت کار در کلینیک خصوصی اعصاب و روان
استخدام پرستار جهت مرکز ترک اعتیاد واقع در تهرانسر
استخدام کارشناس ارشد بازرگانی،پرستار در تهران
استخدام پرستار جهت مرکز جراحی چشم در ونک در تهران
استخدام پرستار یا بهیار با مدرک جهت کلینیک ترک اعتیاد
استخدام لیسانس پرستاری مسلط و با سابقه جهت درمانگاه
استخدام پرستار خانم جهت کلینیکMMT به صورت دو شیفت
استخدام پرستار ماهر با مدرک برای درمانگاه تازه تاسیس
استخدام کارشناس پرستاری،مسئول دفتر در تهران