استخدام فیلمبردار و عکاس در تیم بهیمون در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام عکاس و فیلمبردار با پاداش در شرکت روان موتور در تهران
۳ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام عکاس و فیلمبردار با پاداش در شرکت روان موتور در تهران
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام عکاس و فیلم بردار با گوشی ایفون 12 در تیم بهیمون در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
پاره وقت
استخدام عکاس و فیلمبردار حرفه ای با حقوق 5 تا 10 میلیون، بیمه و پاداش
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت