ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (مدرپ و فارمارپ) با حقوق تا 20 میلیون تومان
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران پردیس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (مدرپ و فارمارپ) با حقوق تا 20 میلیون و پورسانت
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۰، فیروزآبادی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (مدرپ و فارمارپ) با پورسانت، حقوق ثابت در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت