استخدام راننده جرثقیل و لیفتراک،راننده پایه یک و لیفتراک/شیراز
یک شرکت صنعتی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس،شیراز از افراد واجد شرایط زیر پس از مصاحبه دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی راننده پایه 2 جهت جرثقیل در تهران
به تعدادی راننده پایه 2 جهت جرثقیل در تهران نیازمندیم.
استخدام راننده پایه دو جرثقیل جهت همکاری در شهر مشهد
به راننده پایه دو جرثقیل جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل جهت شرکت پیمانکاری در سوسنگرد
به راننده جرثقیل (جرثقیل 911-5 تن) دارای گواهینامه پایه یک و گواهینامه ویژه جرثقیل جهت شرکت پیمانکاری واقع در شهرستان سوسنگرد نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل سه تن با مدارک ویژه در شهر تهران
به راننده جرثقیل سه تن با مدارک ویژه در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل پایه ۱و ۲ جهت کار در تهران
به راننده جرثقیل پایه ۱و ۲ جهت کار در تهران نیازمندیم.
استخدام اپراتور جرثقیل سقفی جهت کار در اصفهان
به اپراتور جرثقیل سقفی جهت کار در کارخانه صنعتی در اصفهان (۳ راهی مبارکه) نیازمندیم.
استخدام راننده پایه یک جهت کار با جرثقیل در شهر مشهد
به راننده پایه یک جهت کار با جرثقیل در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام راننده پایه دو جرثقیل و خاور در شهر مشهد
به راننده پایه دو جرثقیل و خاور در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل - خاور ۶۰۸ در مشهد
به یک راننده جرثقیل - خاور ۶۰۸ در مشهد نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل کفی با مدارک در تهران
به راننده جرثقیل کفی با مدارک در تهران نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل خاور و ویژ ه پایه ۲ در تهران
به راننده جرثقیل خاور و ویژ ه پایه ۲ در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی راننده جرثقیل جهت همکاری در کرج
به تعدادی راننده جرثقیل جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل ، لیفتراک و جک در مشهد
به راننده جرثقیل ، لیفتراک و جک در مشهد نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل خاور جهت همکاری در شهر مشهد
به راننده جرثقیل خاور جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل ۲۰ تن KATO در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام اپراتور گریدر و جرثقیل ۱۰ تن با جای خواب بیمه و غذا
به اپراتور گریدر و جرثقیل ۱۰ تن با جای خواب بیمه و غذا در تهران نیازمندیم.
استخدام راننده جرثقیل جهت کار شرکتی در تهران
به راننده جرثقیل (ویژه) ۱۰ تن کفی مسلط به ماک ۲۰ دنده جهت کار شرکتی با مدارک کامل در تهران نیازمندیم.
استخدام تکنسین ساخت،راننده جرثقیل و لیفتراک/ شیراز
یک شرکت صنعتی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس شهر شیراز از افراد واجد شرایط زیر پس از مصاحبه دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده جرثقیل جهت همکاری در شهر یزد
به راننده جرثقیل جهت همکاری در شهر یزد نیازمندیم.