استخدام پرستار ، کمک بهیار در خانه سالمندان والا در تهران
استخدام خانه سالمندان والا خانه سالمندان والا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کمک بهیار خانم و آقا با حقوق مکفی جهت مرکز سالمندان
به کمک بهیار خانم و آقا با حقوق مکفی جهت مرکز سالمندان در تهران نیازمندیم.
استخدام مراقب یا کمک بهیار جهت شیفت عصر و شب در تهران
به مراقب یا کمک بهیار (خانم) جهت شیفت عصر و شب در تهران نیازمندیم.
استخدام کمک بهیار جهت پرستاری بیماران ICU در مشهد
به کمک بهیار جهت پرستاری بیماران ICU با حقوق عالی در مشهد نیازمندیم.
استخدام بهیار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران
به بهیار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران محدوده غرب نیازمندیم.
استخدام نیروی بهیار جهت همکاری در مرکز MMT در تهران
به نیروی بهیار جهت همکاری در شیفت صبح مرکز MMT در تهران نیازمندیم.
استخدام بهیار خانم جهت درمانگاهی واقع در شهریار
به بهیار خانم جهت درمانگاهی واقع در شهریار نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم مسلط به تزریقات جهت مطب در تهران
به نیروی خانم مسلط به تزریقات جهت مطب در تهران محدوده تهرانپارس شرقی نیازمندیم. ساعت 16 الی 20
استخدام کاردان یا کارشناس بهیاری جهت مرکز درمانی در نظرآباد
به کاردان یا کارشناس بهیاری جهت مرکز درمانی در نظرآباد کرج نیازمندیم.
استخدام بهیار و کمک بهیار جهت همکاری در تهران
به بهیار و کمک بهیار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
استخدام پرستار و بهیار جهت همکاری در شهر یزد
به پرستار و بهیار در موسسه سالار سلامت جهت کار در یزد یازمندیم.
استخدام نیروی بهیار خانم جهت واحد تزریقات در شهرری
به نیروی بهیار خانم با سابقه کار جهت واحد تزریقات در شهرری نیازمندیم.
استخدام نیروی بهیار خانم جهت همکاری در مطب پزشکی در تهران
به نیروی بهیار خانم جهت همکاری در مطب پزشکی در تهران نیازمندیم.
استخدام کمک بهیار جهت بیمارستان پاستور نو در تهران
به کمک بهیار با تجربه (حداکثر سن 40سال) جهت انجام کار در بخش بیماران بین الملل بیمارستان پاستورنو در تهران نیازمندیم.
استخدام نیرو دارای مجوز جهت کار در درمانگاه در شیراز
به نیرو دارای مجوز جهت کار در درمانگاه در شیراز نیازمندیم.
استخدام دیپلم بهیاری جهت کار در شیراز
به نیرو با مدرک دیپلم بهیاری جهت کار در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس : 9 الی 16
استخدام بهیار آقا جهت درمانگاه خصوصی در تهران
به بهیار و کم بهیار آقا جهت درمانگاه خصوصی در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی تکنسین فوریت های پزشکی یا بهیار - کرج
به تعدادی تکنسین فوریت های پزشکی یا بهیار جهت کار در آمبولانس خصوصی در کرج نیازمندیم.
استخدام دارندگان مدرک تحصیلی بهیار - شیراز
مرکز آمبولانس خصوصی سبحان شیراز از بین دارندگان مدرک تحصیلی بهیار (دبیرستان بهیاری) دعوت به همکاری می نماید. ساعت تماس 8 صبح تا 14
استخدام خانم پرستار یا بهیار جهت کار در کلینیک فعال
به خانم پرستار یا بهیار جهت کار در کلینیک فعال در تهران محدوده ستارخان نیازمندیم.