استخدام بهیار با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، حکمت
تمام وقت پاره وقت
استخدام بهیار در مرکز درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت