استخدام همکار خانم بامدرک حداقل کاردان رادیولوژی یا ثبت اسناد
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مرکز معتبر درمانی در تهران
استخدام کارشناس مدارک پزشکی خانم جهت بیمارستان میمنت
استخدام کارشناس آمار و اطلاعات و مدارک پزشکی در بیمارستان مهر
استخدام نیرو مسلط به اصطلاحات پزشکی جهت واحد اسناد پزشکی
استخدام کارشناس مدارک پزشکی در یک مرکز درمانی معتبر در تهران