ارسال آسان
استخدام کارشناس تضمین کیفیت با حقوق تا 8 میلیون، بیمه، پاداش و سرویس
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت