در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی شیشه بر مخصوص دیاموند در مشهد
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده شیشه بری جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۰۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر شیشه بر ماهر با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱۵۴ روز قبل
تهران
تمام وقت