استخدام منشی در یک کلینیک در محدوده میدان ونک تهران
مشخص نشده
۳۶ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت