استخدام کارگر ساده جهت کاشی کاری در همدان
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام شاگرد کاشی کاری جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۵۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد کاشی کار حرفه ای در زنجان
مشخص نشده
۱۶۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۲۲۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی کاشی کار ماهر در زنجان
مشخص نشده
۳۰۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی کاشیکار جهت کار در اصفهان
مشخص نشده
۳۶۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام تعدادی بنا و کاشی کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۳۷۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۳۸۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت