در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیرو جهت کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۳۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نصاب کاشی و سرامیک جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۸۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۲۵۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد کاشی کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۶۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر کاشی کار جوان و کاری در زنجان
مشخص نشده
۲۶۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جوان و کاری کاشی کار در زنجان
مشخص نشده
۲۷۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت