استخدام استادکار ماهر سنگ کار و سرامیک کار در مشهد
به تعدادی استادکار ماهر سنگ کار و سرامیک کار به صورت روزمزد در مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد ماهر کاشی کار جهت کار در یزد
به شاگرد ماهر کاشی کار جهت کار کاشی کاری در یزد نیازمندیم.
استخدام استادکار سنگ کار و کاشی کار و کارگر ساختمانی
به تعدادی استادکار سنگ کار و کاشی کار و کارگر ساختمانی در تهران محدوده تهرانپارس نیازمندیم.
استخدام استادکار کاشی کار با لوازم در شهر مشهد
به دو نفر استادکار کاشی کار با لوازم در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد کاشی کار ماهر در یزد
به شاگرد کاشی کار تقریباً ماهر به صورت دائمی با مزد عالی در یزد (محدوده همافر، آزادشهر) نیازمندیم.
استخدام استادکار نیمه ماهر کاشی کار و سنگ کار در رشت
به تعدادی استادکار نیمه ماهر کاشی کار و سنگ کار با سابقه کار در رشت نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت کاشی کاری و سنگ کاری در یزد
به نیروی ماهر و نیمه ماهر آقا جهت کاشی کاری و سنگ کاری در یزد نیازمندیم.
استخدام استادکار ماهر کاشی و سرامیک در استان همدان
به استادکار ماهر کاشی و سرامیک جهت اجرای پروژه های ساختمانی یک شرکت معتبر پیمانکاری در استان همدان نیازمندیم.
استخدام تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت کار در هشتگرد
به تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت کار در هشتگرد نیازمندیم.
استخدام استادکار ماهر جهت کار کاشی کاری در یزد
به استادکار ماهر جهت کار کاشی کاری در یزد نیازمندیم.
استخدام شاگرد کاشی کار جهت کار در یزد
به شاگرد کاشی کار جهت کار در یزد نیازمندیم.
استخدام کاشی کار ماهر و خوش اخلاق در یزد
به کاشی کار ماهر و خوش اخلاق در یزد نیازمندیم.
استخدام استاد بنا حرفه ای جهت کار در سیرجان
به استاد بنا جهت سفت کاری ، کاشی و سرامیک جهت کار در سیرجان نیازمندیم. ساعت تماس ۸ الی ۱۵
استخدام شاگرد کاشیکار جهت همکاری در زنجان
به شاگرد کاشیکار جهت همکاری در زنجان نیازمندیم.
استخدام استادکار کاشی، سنگ و ایزوگام و کناف در مشهد
به تعدادی استادکار کاشی، سنگ و ایزوگام و کناف و سفت کار در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت شرکت ساختمانی در مشهد
به تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت پروژه عمرانی یک شرکت ساختمانی معتبر در مشهد نیازمندیم.
استخدام کاشی کار و سنگ کار جهت شرکت ساختمانی در اصفهان
به کاشی کار و سنگ کار جهت یک شرکت ساختمانی معتبر در اصفهان نیازمندیم.
استخدام یکنفر کاشی کار نیمه حرفه ای - شیراز
به یکنفر کاشی کار نیمه حرفه ای بین ۲۵ تا ۳۵ سال سن جهت کار ثابت و دائم در فروشگاه کاشی و سرامیک در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰
استخدام کارگر ماهر سرامیک کاری و کاشی کاری در مشهد
به کارگر ماهر سرامیک کاری و کاشی کاری در مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد کاشی کار جهت همکاری در شهر مشهد
به یک شاگرد کاشی کار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.