استخدام نیرو جهت کاشیکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۲۹۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نصاب کاشی و سرامیک جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۳۴۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۴۱۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد کاشی کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۴۱۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت