استخدام 9 عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۹ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام سرپرست روابط عمومی با بیمه و بیمه تکمیلی در کوی فردوس در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
تمام وقت
استخدام مدیر روابط عمومی در شرکت مدیارست در تهران
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر روابط عمومی در یک شرکت برگزار کننده همایش در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، جلفا
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 9 عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت