استخدام آرایشگر ماهر آقا جهت همکاری در تهران
به آرایشگر ماهر آقا جهت همکاری در تهران منطقه 17 نیازمندیم.
استخدام آرایشگر حرفه ای آقا جهت همکاری در شهر مشهد
به آرایشگر حرفه ای آقا جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام یکنفر آرایشگر مردانه ماهر جهت کار در محدوده پیروزی
به یکنفر آرایشگر مردانه ماهر جهت کار در محدوده پیروزی در تهران نیازمندیم.
استخدام آرایشگر آقای ماهر و متعهد در شهر مشهد
به آرایشگر آقای ماهر و متعهد در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام آرایشگر مردانه حرفه ای جهت همکاری در تهران
به آرایشگر مردانه حرفه ای جهت همکاری در تهران محدوده 17شهریور جنوبی نیازمندیم.
استخدام تعدادی آرایشگر ماهر در محدوده اوج
به تعدادی آرایشگر ماهر در محدوده اوج نیازمندیم.
استخدام یک آرایشگر ماهر در تهران محدوده افسریه
به یک آرایشگر ماهر آقا در تهران محدوده افسریه نیازمندیم.
استخدام آرایشگر آقا جهت همکاری در تهران
به آرایشگر آقا جهت همکاری در تهران محدوده صادقیه نیازمندیم.
استخدام آرایشگر ماهر یا نیمه ماهر آقا در کرج
به آرایشگر ماهر یا نیمه ماهر آقا در کرج محدوده حیدرآباد نیازمندیم.
استخدام آرایشگر ماهر آقا در تهران محدوده ونک
به آرایشگر ماهر آقا در تهران محدوده ونک نیازمندیم.
استخدام آرایشگر حرفه ای آقا جهت کار در تهران
به یک آرایشگر حرفه ای آقا ترجیحا با مشتری جهت کار در تهران محدوده شهرآرا نیازمندیم.
استخدام آرایشگر آقا در سلمونی بیک در بیرجند
به یک آرایشگر آقا در سلمونی بیک در بیرجند نیازمندیم.
استخدام آرایشگاه ماهر و نیمه ماهر در آرایشگاه مردانه در قم
به آرایشگاه ماهر و نیمه ماهر در آرایشگاه مردانه در قم نیازمندیم.
استخدام آرایشگر مردانه با سابقه کار در بندر عباس
به یک آرایشگر مردانه با سابقه کار بالا در بندر عباس نیازمندیم.
استخدام آرایشگر ماهر آقا با سابقه جهت کار در تهران
به آرایشگر ماهر آقا با سابقه جهت کار در تهران محدوده سعادت آباد نیازمندیم. درآمد بالا+پاداش+عیدی
استخدام آرایشگر ماهر و وردست در تهران
به یک آرایشگر (مردانه) ماهر و وردست ترجیحاً جوان، آراسته و خوش برخورد در تهران (جنت آبادشمالی) نیازمندیم. (9 الی 21 )
استخدام آرایشگر ماهر و وردست در تهران
به آرایشگر ماهر (مردانه) و وردست در تهران - مرزداران نیازمندیم.
استخدام آرایشگر ماهر بدون مشتری آقا در محیطی دوستانه
به آرایشگر ماهر بدون مشتری آقا در محیطی دوستانه در تهران نیازمندیم.
استخدام آرایشگر ماهر یا نیمه ماهر آقا جهت کار در اصفهان
به آرایشگر ماهر یا نیمه ماهر آقا جهت کار در اصفهان نیازمندیم.
استخدام شاگرد ماهر یا نیمه ماهر در آرایشگاه مردانه در مشهد
به یک شاگرد ماهر یا نیمه ماهر در آرایشگاه مردانه در مشهد نیازمندیم.