استخدام آرایشگر ماهر آقا در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آرایشگر مردانه در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۹، استاد معین
تمام وقت
استخدام آرایشگر آقا ماهر جهت کار در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آرایشگر باتجربه جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت