استخدام بخارکار جهت کار تریکو در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام وسط کار لباس با 3/5 میلیون حقوق در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 3,500,000 تومان
تمام وقت