ارسال آسان
استخدام کارشناس کنترل کیفی با بیمه و سرویس و حقوق تا 10 میلیون در عدالت فنر
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان