استخدام یک نفر ادیولژیست جهت شیفت عصر - تهران
به یک نفر ادیولژیست (کارشناسی شنوایی) با سابقه کار جهت عصرها برای مطب - تهران نیازمندیم.
استخدام شنوایی سنج جهت همکاری در درمانگاه در تهران
به شنوایی سنج جهت همکاری در درمانگاه اختیاره در تهران نیازمندیم.
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران
یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام شنوایی سنجی جهت همکاری در شهرستان مرودشت
به نیروی شنوایی سنجی خانم یا آقا ، مجرب با حقوق ثابت + پورسانت جهت همکاری در شهرستان مرودشت نیازمندیم.
استخدام کارشناس شنوایی سنج جهت کار در تهران
به کارشناس شنوایی سنج به صورت تمام وقت و پاره وقت جهت کار در تهران نیازمندیم. ساکن تهرانپارس ترجیحا غرب و جنوب غرب
استخدام کارشناس شنوایی سنجی در مرکز تخصصی طب کار ایمن طب اروند
استخدام مرکز تخصصی طب کار ایمن طب اروند مرکز تخصصی طب کار ایمن طب اروند واقع در شهرستان خرمشهر جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام شنوایی سنج با دستگاه جهت درمانگاه شبانه روزی
به شنوایی سنج با دستگاه جهت درمانگاه شبانه روزی در تهران نیازمندیم.
استخدام شنوایی سنج با حداقل مدرک کارشناسی شنوایی در بیرجند
به شنوایی سنج با حداقل مدرک کارشناسی شنوایی جهت انجام امور مربوط به غربال شنوایی در بیرجند نیازمندیم.