استخدام ادیومتریست (شنوایی سنجی) جهت کار در منطقه 17 تهران
استخدام کارشناس شنوایی سنجی در صفادشت ملارد
استخدام ادیومتریست با پروانه کار در تهران جهت درمانگاه
استخدام پزشک شنوایی سنجی جهت درمانگاه هاشمی در تهران
استخدام یک نفر ادیولژیست جهت شیفت عصر - تهران
استخدام شنوایی سنج جهت همکاری در درمانگاه در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام شنوایی سنجی جهت همکاری در شهرستان مرودشت
استخدام کارشناس شنوایی سنج جهت کار در تهران
استخدام کارشناس شنوایی سنجی در مرکز تخصصی طب کار ایمن طب اروند
استخدام شنوایی سنج با دستگاه جهت درمانگاه شبانه روزی
استخدام شنوایی سنج با حداقل مدرک کارشناسی شنوایی در بیرجند