استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مهندس نساجی خانم در تهران
استخدام کارشناس فروش(رشته های نساجی - بازرگانی و مدیریت)/تهران
استخدام کارمند تولید پوشاک در یک شرکت مطرح پوشاک
استخدام کارشناس ارشد برنامه ریزی،کارشناس نساجی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت تولید پارچه در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی خانم (مسلط به انگلیسی یا ترکی)-تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر صنعتی در تهران
استخدام بافنده پارچه دست بافت،مهندس نساجی در تهران
استخدام مهندس نساجی مسلط به زبان انگلیسی در شرکت معتبر-تهران
استخدام کارشناس بازرگانی خانم(رشته های نساجی و برق)-تهران
استخدام 5 ردیف شغلی در یک مجموعه تولیدی شلوار جین- تهران
استخدام مهندس شیمی نساجی جهت کار در رنگرزی در حومه شهرری
استخدام مدیر تولید در زمینه تولید پوشاک تریکو در تهران
استخدام مهندس رنگرزی خانم در محدوده شهرری
استخدام مهندس برق،مهندس نساجی از تهران جهت کار در یزد
استخدام مهندس نساجی کلیه گرایش ها در شرکت معتبر
استخدام کارشناس فنی و فروش (رشته نساجی)در تهران
استخدام مهندس نساجی ترجیحاً خانم در محدوده شهریار - اندیشه
استخدام کارشناس بازرگانی تحقیقات،مدیربازاریابی وفروش،مدیرتولید