استخدام آرایشگر زنانه با پورسانت عالی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، پرستار
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی بهار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، خاقانی
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی معتبر در محدوده قیطریه
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، قیطریه
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مایرا در محدوده جردن
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
استخدام دستیار رنگ در یک سالن زیبایی در محدوده نیاوران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
تمام وقت
استخدام آرایشگر حرفه ای در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، جمهوری
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی VIP در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۶، فاطمی
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی در منطقه جردن و نیاوران
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام آرایشگر حرفه ای در یک سالن زیبایی در محدوده دروس
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
تمام وقت