ارسال آسان
استخدام کارشناس هوش تجاری در شرکت سریع ترابر ماهان در تهران
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس هوش تجاری در شرکت سریع ترابر ماهان در تهران
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس BI (هوش تجاری) با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
تمام وقت