استخدام 4 ردیف شغلی در مجموعه رستورانهای زنجیره ای باروژ-تهران
استخدام سالاد زن آقا جهت کار در رستورانی معتبر در تهران
استخدام نیروی ویتر(سالن کار)، کمک آشپز، سالاد زن،هاست در تهران
استخدام سالنکار،صندوقدار،آشپز در کافه رستوران در تهران
استخدام سالادزن با رزومه کاری معتبر برای رستوران - تهران