استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه در یک کارگاه طلاسازی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
تمام وقت
استخدام طراح طلا با بیمه و بیمه تکمیلی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه تولیدی در تهران
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام پوست و پرداختکار طلا، جوشکار طلا و کارآموز طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت کارآموزی
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام مدرس دوره طراحی زیورآلات با نرم‌افزار متریکس در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۴، پاسداران - ضرابخانه
تمام وقت پاره وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در زمردی در تهران
۳۰ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در زمردی در تهران
۴۳ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا با بیمه و بیمه تکمیلی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهرات در مجموعه طلای بهادریان در تهران
۵۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت