ارسال آسان
استخدام طراح طلا و جواهرات در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با امکان درآمد تا 30 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، زرگنده
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه تکمیلی و پاداش در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با امکان درآمد تا 30 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، زرگنده
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه تکمیلی و پاداش در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه در یک دفتر طراحی طلا و جواهر در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه تکمیلی، پاداش و حقوق تا 17 میلیون در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۶۲ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 15 میلیون، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۶۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه جواهری معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت