استخدام شینیون کار حرفه ای در یک سالن زیبایی در تهران
استخدام میکاپ کار حرفه ای عروس و شینیون کار با نمونه کار
استخدام یک شنیون کار حرفه ای جهت کار در شهرقدس
استخدام آرایشگر خانم در تمامی لاین ها جهت سالن زیبایی بهتا
استخدام میکاپ کار حرفه ای و رنگ مش کار حرفه ای در تهران
استخدام رنگ کار حرفه ای با مشتری و وردست در شهر تهران
استخدام یکنفر آرایشگر ماهر و با سابقه خانم در شهر تهران
استخدام ابرو کار و کوپ کار حرفه ای در شهر تهران
استخدام کوپ کار و براشینگ کار خانم در تهران محدوده جردن
استخدام یک شینیون کار ماهر مسلط به خدمات آرایشگری
استخدام خانم کوپ کار و مواد کار حرفه ای در شهر تهران
استخدام مدرس آرایشگری زنانه در شرکت زرسیما در تهران
استخدام براشینگ و شینیون مکاپ کار عروس جهت کار در تهران
استخدام کوپ کار و براشینگ کار حرفه ای جهت سالن لبخند
استخدام کوپ کار حرفه ای جهت همکاری با سالن زیبایی در تهران
استخدام آرایشگر خانم جهت همکاری با سالن زیبایی در غرب تهران
استخدام تعدادی آرایشگر ماهر در تمام زمینه های آرایشی در تهران
استخدام نیروی خانم براشینگ کار جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی پرسنل فوق حرفه ای خانم جهت سالن زیبایی در تهران
استخدام تعدادی آرایشگر ماهر در لاین های هیر کات و لیفت و لمینت