استخدام آرایشگر و دستیار آرایشگر جهت آرایشگاه مردانه در تهران
استخدام وردست جهت آرایشگاه مردانه در شهر تهران
استخدام وردست آرایشگر جهت سالن زیبایی در شهر تهران
استخدام یک آرایشگر آقا و وردست در شهر تهران
استخدام وردست شنیون کار جهت همکاری در سالن زیبایی مونا
استخدام دستیار رنگ و مش در شهر تهران محدوده ولنجک
استخدام رنگ کار حرفه ای با مشتری و وردست در شهر تهران
استخدام یک آرایشگر ماهر آقا و یک وردست جهت همکاری در شهر تهران
استخدام وردست ماهر جهت سالن گلاریس در تهران
استخدام وردست آرایشگر ماهر در تهران - منطقه زعفرانیه
استخدام وردست آقا جهت کار در آرایشگاه مردانه در تهران
استخدام وردست خانم جهت همکاری در سالن زنانه در تهران
استخدام یک وردست آرایشگر مردانه در شهر تهران
استخدام دستیار خانم جوان جهت امور خدماتی وآرایشگری
استخدام یک نفر دستیار آرایشگر حرفه ای در شهر تهران
استخدام وردست آرایشگر مردانه به صورت پاره وقت در تهران
استخدام دستیار آرایشگر در تهران محدوده فرشته
استخدام وردست خانم جهت آرایشگاه زنانه در شرق تهران
استخدام دستیار شینیون با دستمزد در محدوده غرب تهران
استخدام دستیار کوپ و شینیون با آموزش رایگان در تهران