استخدام مدرس در موسسه زبان های خارجی زبان نگار در تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی و سایر زبان ها در کرج
استخدام مدرس زبانهای انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی در تهران
استخدام اساتید حرفه ای( IELTS،آلمانی و ترکی استانبولی،انگلیسی)
استخدام مدرسین با تجربه زبان های خارجی در کرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی و آلمانی در تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی ، آلمانی و فرانسوی در تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی،آلمانی و فرانسه،ترکی استانبولی
استخدام مدرس زبان انگلیسی،آلمانی،فرانسوی ،ترکی استانبولی - کرج
استخدام مدرس آلمانی، روسی، ایتالیایی، فرانسه
استخدام مدرس در یک موسسه معتبر زبان - تهران
استخدام مدرس در آموزشگاهی معتبر در تهران
استخدام مدرسین آلمانی باسابقه تدریس در تهران
استخدام منشی،مدرس انگلیسی، آلمانی،‌ فرانسوی، ترکی،اسپانیایی
استخدام مدرسین با تجربه زبان های خارجی در کرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی،ترکی استانبولی،فرانسه،آلمانی، کره ای
استخدام جذب اساتید حرفه ای IELTS در تهران
استخدام اساتید مجرب در موسسه زبان ایرانمهر-تهران
استخدام مدرس آلمانی جهت تدریس در آموزشگاه - کرج
استخدام مدرس خانم مسلط به زبان آلمانی در همدان