استخدام مترجم روسی در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر فعال در زمینه حمل و نقل بین المللی ریلی جهت تکمیل کادر تخصصی خود در دفتر مرکزی در استان تهران محدوده میدان انقلاب خیابان نصرت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
انتشارات شگفت در تهران به مترجم جهت ترجمه کتاب از کلیه زبان ها به فارسی نیازمندیم.
استخدام مترجم زبان روسی جهت موسسه معتبر در اصفهان
به مترجم زبان روسی جهت همکاری با یک موسسه معتبر در اصفهان نیازمندیم.
استخدام یک نفر مسلط به زبان روسی به فارسی و یا روسی به انگلیسی
به یک نفر مسلط به زبان روسی به فارسی و یا روسی به انگلیسی در تهران نیازمندیم.
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا روسی - تهران
شرکت مهندسین مشاور در تهران به کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا روسی جهت مراودات بین المللی نیازمند است.