استخدام مسئول دفتر،مدیر بازرگانی،کارشناس امور بانکی در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر بازرگانی خارجی (مسئول صادرات) در تهران
استخدام مسئول بازرگانی خانم با حقوق ثابت و پورسانت در تهران
استخدام سرپرست کارخانه،مسئول بازرگانی داخلی در تهران
استخدام مسئول بازرگانی خانم در شرکت بازرگانی گمرکی در تهران
استخدام مدیر بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام مدیر فروش ، مدیر بازرگانی در شرکت بازرگانی در تهران
استخدام مدیر بازرگانی خانم در فناور پالایش پترو پاکان-تهران
استخدام مدیر بازرگانی و فروش خانم مسلط به زبان انگلیسی -تهران
استخدام مسئول صادرات تسلط به زبان عربی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر بازرگانی آقا در صنایع ایلیا کو در تهران
استخدام مدیر بازرگانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام سرپرست بازرگانی خارجی آقا در تهران
استخدام مدیر بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام مدیر بازرگانی خارجی و فروش با سابقه کار دارویی
استخدام کارشناس روابط عمومی و تبلیغات،مدیر صادرات در تهران
استخدام مدیر مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات اداری و بازرگانی