استخدام راننده پایه یک با بیمه، پاداش در سریع ترابر ماهان در تهران
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی راننده، 1نفر نیروی کارپرداز در بیرجند
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت