ارسال آسان جدید
استخدام خبرنگار با حداقل حقوق 7 میلیون و بیمه در پایگاه خبری فولاد بان
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام خبرنگار و محتوانویس در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام چپ چین با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام خبرنگار در روزنامه صبح ساحل از تهران
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری