استخدام منشی خانم مسلط به امور اداری و مالی در تهران
استخدام منشی در شرکت تکفام پرداز صنعت پاسارگاد در تهران
استخدام مسئول دفتر در شرکت مواد غذایی یکتا تجارت آرکا
استخدام کارمند دفتری خانم در یک شرکت دانش بنیان در تهران
استخدام منشی(ریسپشن) در شرکت معتبر در تهران
استخدام مسئول دفترمدیر عامل در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام منشی در کلینیک دندانپزشکی به آفرید در تهران
استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی کاسپین ماشین خاورمیانه
استخدام پزشک عمومی،اپراتور پاسخگوی تلفن خانم در تهران
استخدام منشی،صندوقدار خانم در یک مرکز تغذیه در تهران
استخدام مسئول دفتر خانم مسلط به امور اداری و دفتری در تهران
استخدام منشی خانم در موسسه فرهنگی هنری و هنری به اندیش فراگیر
استخدام مسئول دفتر خانم با مزایا در مطهری/مفتح
استخدام کارمند آشنا به امور اداری و انجام امور دفتری-تهران
استخدام منشی،کارمند اداری خانم در یک آژانس تبلیغاتی در تهران
استخدام مسئول دفتر در برند بینج بو در تهران
استخدام منشی در یک کلینیک دامپزشکی معتبر در تهران
استخدام منشی در یک شرکت فعال در شهرک صنعتی شمس‏ آباد
استخدام منشی خانم در شرکت آریا دخت گشت نوین
استخدام منشی تسلط به زبان انگلیسی در تهران