ارسال آسان
استخدام نیروی کارپرداز با بیمه در شرکت فرداد کیان فرتاک در قم
۱ ساعت قبل
قم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تحصیلدار با بیمه تکمیلی، پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارپرداز و تحصیلدار با بیمه در یک شرکت تولیدی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، شهرک ژاندارمری
تمام وقت
استخدام تحصیلدار با بیمه و پاداش در تجهیزات پزشکی نیکا وستا در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تحصیلدار و کارپرداز با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، اختیاریه
تمام وقت