استخدام 7 ردیف شغلی در گروه صنعتی تابان گستر پویا در تهران
استخدام کارمند کارگزینی خانم در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی خانم در تهران
استخدام مونتاژ کار الکترونیک-برق،کارشناس منابع انسانی در تهران
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی خانم در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی خانم در یک شرکت بازرگانی در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام متصدی اداری و منابع انسانی در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر منابع انسانی،کارشناس ارشد منابع انسانی در تهران
استخدام کارشناس جذب و استخدام در مجموعه جین وست - تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی و توسعه در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در سرمایه گذاری دارویی گلرنگ در تهران
استخدام حسابدار،کارشناس اداری-منابع انسانی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در دفتر سعادت آباد
استخدام سرپرست بازرگانی خارجی،کارشناس فروش،منابع انسانی
استخدام 4 ردیف شغلی در گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل
استخدام کارشناس سرمایه‌های انسانی در یک شرکت معتبر - تهران