ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP Full Stack در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارشد - Senior
Laravel | PHP | JavaScript
ارسال آسان
استخدام UI/UX Designer در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
Adobe Photoshop | Indesign
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React.js در توسعه فناوری سپید سیستم شریف در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | Git | TypeScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت پایشگر تدبیر افزار در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تازه کار - Junior
C# | ASP.NET | Android