استخدام پارک بان با جای خواب در شمال شهر تهران
استخدام پارکبان جهت کار در رستوران محدوده زعفرانیه
استخدام تعدادی پارکبان جهت پارکینگ روباز در تهران
استخدام دربان رستوران با گواهینامه رانندگی در تهران
استخدام پارکبان جهت تالار پذیرایی در محدوده باقرشهر
استخدام پارکبان جهت کار در طباخی کوچ در تهران
استخدام پارکبان آقا جهت تالار پذیرایی در تهران محدوده پاسداران
استخدام ۳ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در شرق تهران
استخدام پارکبان به صورت نیمه وقت در تهران
استخدام پارکبان آقا در یک پارکینگ طبقاتی در تهران
استخدام تعدادی پارکبان آقا جهت پارکینگ روباز در تهران
استخدام پارکبان باسابقه کار و باجای خواب با ظاهر آراسته
استخدام پارکبان و نگهبان در FLY LAND/سعادت آباد
استخدام پارکبان با تجربه جهت کار در رستوران در تهران
استخدام دربان و پارکبان آقا جهت تالار مسعود در تهران
استخدام یکنفر پارکبان جهت همکاری در رستوران - تهران
استخدام پارکبان با تجربه با جای خواب در تهران
استخدام پارکبان آقا در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام پارکبان در رستوران فلانوفل در تهران
استخدام تعدادی پارکبان آقا حومه شهریار، ملارد، مارلیک