استخدام تایپیست حرفه ای با بیمه در شرکت کیفیت گستر لیپار در کرج
۳ ساعت قبل
البرز کرج، منطقه ۲، مصباح
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تایپیست با پاداش در شرکت تایپ آنلاین آوا در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام تایپیست با بیمه و بیمه تکمیلی در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام تایپیست حرفه‌ای و صفحه‌آرا با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
تهران منطقه ۵، جنت آباد مرکزی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تایپیست با پاداش در شرکت تایپ آنلاین آوا در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام تایپیست در یک مجموعه معتبر در البرز
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام تایپیست در هلدینگ بان در میدان ولیعصر
۲۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
پروژه‌ای دورکاری
استخدام 1نفر نیروی تایپیست در قم
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی تایپیست در قم
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
قم
تمام وقت