استخدام طراح طلا و جواهرات در مجموعه طلای بهادریان در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام طراح طلا با بیمه و بیمه تکمیلی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در زمردی در تهران
۱۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 10 میلیون تومان در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 20 میلیون تومان در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 11,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در زمردی در تهران
۲۷ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهرات در مجموعه طلای بهادریان در تهران
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 7 تومان در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 9 میلیون در یک دفتر طراحی در تهران
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
حقوق ثابت تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق 8 تا 15 میلیون و بیمه تکمیلی در شرکت زمردی
۴۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق 8 تا 15 میلیون و بیمه تکمیلی در شرکت زمردی
۵۴ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت