استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 15 میلیون، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه جواهری معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهرات با بیمه، پاداش، عیدی و سنوات در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و‌ جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
تمام وقت