ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Laravel مسلط به PHP با حقوق ثابت و مزایا در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
میان رده - Mid Level
Laravel | Vue.js | PHP
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP Backend در شرکت ویرا دادپرداز آتیه پندار در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | JavaScript | Git
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP Full Stack تا 17 میلیون حقوق در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
ارشد - Senior
PHP