استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک زیبایی محدوده سعادت آباد
استخدام یک فیزیوتراپ جهت کار در مطب کایروپرکتیک در شهر تهران
استخدام فیزیوتراپ جهت کار در آسایشگاه غرب تهران
استخدام فیزیوتراپ با سابقه جهت شیفت عصر درمانگاه در شهر تهران
استخدام پیرا پزشک خانم جهت کار با لیزر در کلینیک پوست و مو
استخدام کارشناس فیزیوتراپی خانم جهت درمانگاه در جنوب شرق تهران
استخدام کارشناس فیزیوتراپی جهت شیفت عصر درمانگاه در تهران
استخدام فیزیوتراپ با پروانه جهت درمانگاه خیریه شهدای نارمک
استخدام فیزیوتراپیست مسئول فنی جهت شیفت عصر درمانگاه در تهران
استخدام فیزیوتراپیست آقا جهت همکاری در تهران
استخدام فیزیوتراپیست آقا جهت مرکز توانبخشی در تهران
استخدام دستیار فیزیوتراپ با سابقه کار در مراکز فیزیوتراپی
استخدام فیزیوتراپیست جهت کار درمرکز توانبخشی در تهران
استخدام دستیار فیزیوتراپی خانم جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی نیروی خانم دستیار فیزیوتراپ جهت کار در تهران
استخدام فیزیوتراپ با سابقه جهت همکاری در تهران
استخدام فیزیوتراپیست ‎با قبول‎ مسئولیت فنی جهت ویزیت بیماران
استخدام نیروی فیزیوتراپیست در یک مرکز درمانی در تهران
استخدام فیزیوتراپ جهت کار در درمانگاه در تهران
استخدام فیزیوتراپیست خانم با پروانه مسئول فنی جهت مرکز تخصصی