استخدام مدرس طراحی لباس در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدرس استایلیست در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدرس استایلیست در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدرس طراحی لباس در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای