استخدام مدیر کنترل کیفی در یک شرکت معتبر نساجی در اصفهان
استخدام مدیر فروش،مسئول کنترل کیفی آقا در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید ، مدیر و کارشناس کنترل کیفیت
استخدام مدیر تضمین کیفیت در واحد تولیدی صنایع بسته بندی-البرز
استخدام 10 ردیف شغلی درگروه صنعتی و پژوهشی زر /کرج،تهران،قزوین
استخدام مسئول کنترل کیفی جهت همکاری در قزوین
استخدام مدیر بازرگانی ،مدیر کنترل کیفیت آقا در تهران
استخدام مسئول کنترل کیفیت(حداقل فوق دیپلم مکانیک)-البرز
استخدام مسئول کنترل کیفی آقا جهت کارخانه ریسندگی در اصفهان
استخدام مدیر کنترل کیفیت آشنا به صنعت موتور سیکلت
استخدام لیسانس شیمی ترجیحا گرایش پلیمر - تهران
استخدام مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت رشته داروسازی در کرج
استخدام مدیر کنترل کیفیت،سرپرست ساخت،کارشناس R&D
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی بازرگانی معتبر-البرز
استخدام مسئول کنترل در یک واحد معتبر تولیدی آجر و سفال -تبریز
استخدام سرپرست آزمایشگاه،بازرس کنترل کیفیت در شرکت فرنام بسپار
استخدام سرپرست کنترل کیفیت،انباردار آقا در تهران
استخدام شرکت صنایع بسته بندی در شیراز
استخدام مدیرکارخانه،تولید،IMSتضمین کیفیت،کنترل کیفیت آزمایشگاه
استخدام مدیر مالی،مدیر کنترل کیفی،سرپرست برنامه ریزی تولید