استخدام بازرس پلی اتیلن (شیمی یا مهندسی شیمی ) در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدرس در رشته های مهندسی عمران و شیمی-تهران
استخدام کارشناس فروش، مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی ، منشی در تهران
استخدام مهندس فروش،کارشناس بازرگانی خانم در تهران
استخدام مهندس شیمی در یک کارخانه تولیدی رنگ در محدوده ورامین
استخدام مهندس شیمی، صنایع، فیزیک در شرکت تولید کفش ایمنی
استخدام کارشناس ارشد مهندس شیمی گرایش محیط زیست
استخدام مهندس شیمی با سابقه تولید چسب ساختمانی و افزودنی بتن
استخدام مسئول فنی آقا(رشته شیمی یا مهندسی شیمی) در تهران
استخدام کارشناس فروش(کارشناسی مهندسی شیمی)آقا در تهران
استخدام مهندس فرآیند برای تصفیه خانه آب و فاضلاب در تهران
استخدام مهندس برق،مهندس مکانیک،مهندس شیمی
استخدام کارشناس ارشد طراحی مکانیک،کارشناس ارشد فرآیند
استخدام کارشناس ارشد شیمی آقا فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر
استخدام مهندس فرآیند جهت شرکت معتبر در زمینه نفت و گاز
استخدام فارغ التحصیل شیمی ترجیحا آشنا به رنگ سازی
استخدام مهندس مواد یا شیمی مسلط به زبان انگلیسی
استخدام مهندس شیمی با سابقه کار در امور قراردادها و اجرا