ارسال آسان
استخدام کارشناس تحقیقات بازاریابی با حقوق تا 11 میلیون تومان، بیمه در تهران
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس توسعه بازار با بیمه، عیدی، سنوات در فراگستر الکترونیک
۱۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت