استخدام کارشناس توسعه بازار با حقوق ثابت بالا و مزایای ویژه
استخدام 3 ردیف شغلی در گروه بازرگانی ابودیزاین در تهران
استخدام 12 ردیف شغلی در یک شرکت در محدوده جردن
استخدام کارشناس مدیریت دانش،تحلیل توسعه بازار، فروش وبازاریابی
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت مهرآب بهشت در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش-تهران
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در زمینه مواد شیمیایی در تهران
استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در فروشگاه اینترنتی نت ران در تهران
استخدام 15 ردیف شغلی در شرکت ناصر طعم جهت کار در تهران و البرز
استخدام کارشناس سیستم و روش،هوش کسب وکار،تحلیل بازار،بازاریابی
استخدام 17 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر - تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت بوم راین گستر در تهران
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه بازار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت صنایع غذایی مهنام در تهران
استخدام کارشناس تحقیقات بازار آقا در تهران
استخدام کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی در تهران
استخدام کارشناس توسعه بازار آقا در شرکت پخش پگاه در تهران
استخدام ۱۴ ردیف شغلی در شرکت پخش صنایع غذایی ناصر طعم
استخدام ۴ ردیف شغلی در دفتر منطقه خاورمیانه شرکتی بین المللی