استخدام نقاش صنعتی (پیستول کار) در ایمن تراکنش تجارت آرین در تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نقاش و کمک نقاش آشنا به رنگ پودری (الکترو استاتیک) در تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت