استخدام پلی استرکار آقا در صنایع چوب و فلز رایزن توس در مشهد
استخدام رنگکار ماهر و نیمه ماهر جهت کابینت و درب چوبی
استخدام نقاش ماهر جهت شرکت تجهیزات پزشکی در تهران
استخدام رنگ کار جهت همکاری در شهر قم
استخدام تعدادی رنگ کار ماهر جهت مبل استیل در کرج
استخدام نقاش اتومبیل در شهر تهران محدوده نیاوران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی - قزوین
استخدام رنگ کار ماهر و نیمه ماهر در اصفهان
استخدام نقاش صنعتی آقا در ماشین سازی تیام - اصفهان
استخدام نقاش ماهر اتومبیل در شهر مشهد
استخدام تعدادی کارگر نیمه ماهر و ساده رنگ کار چوب
استخدام نقاش ماشین آلات سنگین در کرج
استخدام رنگ کار چوب در ماهدشت کرج
استخدام نیروی رنگ پاش جهت کار در کابینت سازی - قم
استخدام رنگ کار ماهر مبلمان در شهر مشهد
استخدام نقاش اتومبیل جهت همکاری در شهر تهران
استخدام نقاش ماهر خودروباحقوق ثابت،بیمه،مزایا/محدوده یافت آباد
استخدام کارگر جهت رنگ کاری میز و صندلی در کرج
استخدام تعدادی رنگ کار چوب جهت همکاری در شهر تهران
استخدام پولیش کار و نقاش جهت اتومبیل در کرج