ارسال آسان
استخدام رئیس تولید در شرکت صنعتی تولیدی بزرگ در شهرک صنعتی شمس آباد
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه های بازرسی فنی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت