استخدام کارگر وردست با بیمه در مجموعه کیف حسام در تهران
۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر کیف در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۷، گرگان
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی چرخکار وبردست در همدان
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار، تخته کار در مشهد
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار و وردست در مشهد
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت