استخدام کارگر ساده جهت همکاری با فروشگاه کیف و کفش
به کارگر ساده جهت همکاری با فروشگاه کیف و کفش در اصفهان نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت کار در کارخانه دمپایی در قم
به تعدادی نیروی ساده و ماهر خانم و آقا جهت کار در کارخانه دمپایی در قم نیازمندیم.
استخدام کفاش مدل گیو پسایی ساز و پیشکار در تهران
به کفاش مدل گیو پسایی ساز و پیشکار در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم و آقا جهت کار در کارگاه دمپایی در قم
به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار در کارگاه دمپایی در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی خانم جهت تولیدی صندل در شهر قم
به تعدادی خانم جهت تولیدی صندل در شهر قم نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده کیف و کفش و رومیزی کار در شهر تهران
به کارگر ساده کیف و کفش و رومیزی کار در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا جهت تولیدی کفش و صندل در قم
به تعدادی نیروی آقا با تجربه جهت کار در تولیدی کفش و صندل به صورت ۱۲ ساعته همراه با سرویس و بیمه در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ساده و ماهر خانم جهت کار در تولیدی کفش
به تعدادی کارگر ساده و ماهر خانم جهت کار در تولیدی کفش در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی تخته کار و چرخکار کیف در کرج
به تعدادی تخته کار و چرخکار کیف با تیراژ بالا و تسویه هفتگی در کرج نیازمندیم.
استخدام نیروی ساده در کارخانه کفش و دمپایی در قم
به تعدادی نیروی ساده آقا با تحصیلات دیپلم در کارخانه کفش و دمپایی در قم نیازمندیم. داخلی ۱۰۴
استخدام تعدادی کارگرساده خانم جهت کار در تولیدی کفش
به تعدادی کارگرساده خانم جهت کار در تولیدی کفش در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی چرخکار تخته کار و برشکار جهت تولیدی کیف - کرج
به تعدادی چرخکار تخته کار و برشکار جهت تولیدی کیف - کرج محدوده کمالشهر نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت کار در تولیدی کفش
به تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت کار در تولیدی کفش در تهران محدوده ظهیرالاسلام نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت کار در تولیدی دمپایی در قم
به تعدادی نیروی خانم و ساده و چرخکار ماهر جهت کار در تولیدی دمپایی صندل، پیشکاری و کار کشی در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی ساده خانم و آقا جهت تولیدی صندل در قم
به تعدادی نیروی ساده خانم و آقا جهت تولیدی صندل در قم نیازمندیم.
استخدام تخته کار و وردست خانم یا آقا جهت تولیدی کیف زنانه
به تخته کار و وردست خانم یا آقا جهت تولیدی کیف زنانه در تهران محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در تولیدی کفش چرمی در کرج
به تعدادی رومیزی کار، چرخکار و پیشکار جهت کار در تولیدی کفش چرمی با تیراژ بالا و تسویه هفتگی در کرج (محدوده مهرشهر) نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت تولیدی کفش و صندل در قم
به تعدادی نیروی خانم جهت تولیدی کفش و صندل در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر نیمه ماهر جهت کار در تولیدی کیف و سر رسید
به تعدادی کارگر نیمه ماهر جهت کار در تولیدی کیف و سر رسید در تهران حوالی بازار نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در تولیدی صندل در تهران
به تعدادی نیروی خانم جهت کار در تولیدی صندل با محیطی مناسب در تهران نیازمندیم.