استخدام آقا جهت کار در قالی بافی در قم
مشخص نشده
۲۶۷ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در کارگاه قالیبافی در تبریز
مشخص نشده
۲۷۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام قالی باف در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۷۹ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام همکار آقا در کارگاه قالیبافی در تبریز
مشخص نشده
۳۳۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت قالی بافی در قم
مشخص نشده
۳۵۰ روز قبل
قم
تمام وقت