استخدام خیاط،نیروی قالی بافی در استان یزد
یک موسسه خدماتی جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی بافنده جهت کار در کارگاه بافندگی پارچه در یزد
به تعدادی بافنده جهت کار در کارگاه بافندگی پارچه با حقوق و مزد عالی در یزد نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر در کارگاه قالی بافی در یزد
به نیروی ماهر در کارگاه قالی بافی در یزد در چهار راه دولت آباد نیازمندیم.
استخدام تعدادی بافنده فرش دستباف جهت کار در قم
به تعدادی بافنده فرش دستباف در منزل جهت کار در قم نیازمندیم.
استخدام قالی باف سنتی ماهر و نیمه ماهر خانم در شهر قم
به قالی باف سنتی ماهر و نیمه ماهر خانم در شهر قم نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا جهت کار در قالیبافی در شهر قم
به تعدادی نیروی آقا جهت کار در قالیبافی ماهر و نیمه ماهر به صورت تمام وقت و نیمه وقت در شهر قم نیازمندیم.
استخدام همکار مجرب در بافت قالی های ابریشم و تابلوفرش - اصفهان
به تعدادی همکار خانم مجرب و ماهر در بافت قالی های ابریشم و تابلو فرش در محیطی کاملاً زنانه ترجیحاً محدوده صارمیه اصفهان جهت یک کارگاه قالیبافی نیازمندیم. ساعت تماس : ۹ الی ۲۰
استخدام بافنده در کارگاه قالیبافی ابراهیمی در یزد
به تعدادی بافنده ماهر در کارگاه قالیبافی ابراهیمی به صورت تمام وقت و پاره وقت در یزد نیازمندیم.
استخدام تعدادی قالیباف ماهر با حقوق عالی در شهر یزد
به تعدادی قالیباف ماهر با حقوق عالی در شهر یزد در محدو.ده بلوار پاسداران نیازمندیم.
استخدام بافنده فرش دستبافت در تهران
استخدام شرکت سورن فرش ماندگار شرکت سورن فرش ماندگار جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی نیروی قالیباف با حقوق عالی در قم
به تعدادی نیروی قالیباف با حقوق عالی در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی ماهر جهت کار در قالی بافی - همدان
به تعدادی نیروی ماهر جهت کار در قالی بافی شهر بافت با حقوق خوب در همدان نیازمندیم.
استخدام تعدادی بافنده فرش تبریز ماهر در کرج
به تعدادی بافنده فرش تبریز ماهر یا نیمه ماهر آقا و خانم در کرج نیازمندیم.
استخدام تعدادی بافنده تند کار قالی در قم
به تعدادی بافنده تند کار قالی، هم دست باف و هم قلاب باف در قم نیازمندیم. تحویل قالی در منزل بافنده
استخدام نیروی ساده و نیمه ماهر جهت کارگاه قالی بافی - یزد
به نیروی ساده و نیمه ماهر جهت کارگاه قالی بافی - یزد نیازمندیم.
استخدام تعدادی بافنده جهت بافت فرش در منزل
به تعدادی بافنده جهت بافت فرش در منزل نیازمندیم.
استخدام تعدادی بافنده جهت کارخانه نساجی در کرج
به تعدادی بافنده جهت کارخانه نساجی (تاری پودی) در کرج نیازمندیم.
استخدام تعدادی بافنده ماهر جهت کارگاه فرش بافی در زنجان
به تعدادی بافنده ماهر خانم ساکن گلشهر و پونک جهت بافت فرش در کارگاه فرش بافی با کادر خانم در زنجان نیازمندیم.
استخدام بافنده ماهر قالی سنتی و کامپیوتری بافت در کرج
به بافنده ماهر قالی آقا و خانم سنتی و کامپیوتری بافت در کرج نیازمندیم. ساعت تماس : ۹ الی ۱۱
استخدام بافنده قالی ابریشم در منزل در شهر قم
به بافنده قالی ابریشم در منزل در شهر قم نیازمندیم.