آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام مربی گلیم گبه و قالی بافی در یک مرکز توانبخشی کم توانان ذهنی/ فارس
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مربی گلیم گبه و قالی بافی در یک مرکز توانبخشی کم توانان ذهنی/ فارس
مشخص نشده
۱۰۶ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در قالی بافی در قم
مشخص نشده
۴۰۹ روز قبل
قم
تمام وقت