در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام تعدادی نصاب کناف ماهر در شرق تهران
مشخص نشده
۳۸۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعداد زیادی نصاب کناف در تهران
مشخص نشده
۳۸۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نصاب کناف جهت نصب سقف کاذب - تهران
مشخص نشده
۵۵۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نصاب کناف جهت نصب سقف کاذب در تهران
مشخص نشده
۶۹۷ روز قبل
تهران
تمام وقت